Vereniging van Ouders

Op basisschool De Wegwijzer in Winssen hebben we een oudervereniging waar alle ouders lid van zijn. Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer eens per twee maanden. Naast overleg met de bestuursleden onderling is er ook altijd een vergadering met de groepsouders en een leerkracht van het team. In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad (MR) heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met het onderwijsteam en ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd (zoals schoolreisje, sinterklaasviering en kerstfeest). Ook zorgt de oudervereniging voor traktaties tijdens feestelijke activiteiten op school. De oudervereniging organiseert bij voldoende belangstelling bijeenkomsten over belangrijke thema´s. Als u ideeën hierover heeft horen wij die graag!

Doel
De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren en de school te ondersteunen, immaterieel en materieel, bij het uitvoeren van zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige activiteiten.

Taken
Contact onderhouden met de MR over zaken die ouders in het bijzonder aangaan;
Het organiseren van en helpen bij activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma of die buiten het lesprogramma vallen. Dit steeds in overleg met en onder verantwoording van de schoolleiding;
Nadenken over en meewerken aan zaken die het leer- en leefklimaat verbeteren.

Voor ieder nieuw schooljaar worden de verschillende taken onder de bestuursleden verdeeld. De schoolactiviteiten worden verdeeld onder de groepsouders. De ouders werken dan samen met één of meerdere teamleden bij de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. De leden van de oudervereniging betrekken bij de activiteiten ook andere ouders. In het begin van ieder schooljaar ontvangt u een 'ouderhulpformulier' waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u kunt ondersteunen. Waar nodig wordt de taakverdeling tijdens een vergadering aangepast. Indien van toepassing laat het bestuur via de nieuwsbrief en de website weten waar ze mee bezig is. Voor de jaarvergadering wordt een jaarverslag gemaakt over de activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Samenstelling
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van tenminste 4 ouders. De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:

Kurt Elbers (voorzitter )
Jacqueline van Benthem (penningmeester)
Letticia Stolk (secretaris)
Carolien Beekmans

Contactpersonen vanuit het team van De Wegwijzer
Bernice Cloosterman
        

Vergaderdata van het bestuur in het schooljaar 2016-2017 

Financiële bijdrage
Hoewel lidmaatschap van de oudervereniging niet verplicht is, dient u wel een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage bedraagt €37,50 per kind en mag voor 1 december van het schooljaar worden voldaan. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de oudervereniging een betalingsverzoek van de penningmeester. Verschillende activiteiten worden van deze bijdrage bekostigd, zoals schoolreis, sportevenementen, Sinterklaas, kerst, ouderavonden, speelgoed en zaken die niet onder een subsidie vallen. Als u aantoonbaar niet in staat bent om aan deze financiële bijdrage te voldoen kunt u een verzoek tot vrijstelling voor de financiële bijdrage voor de oudervereniging indienen bij de directie van de school / gemeente. Deze beslist in voorkomende gevallen over eventuele vrijstelling. Het niet voldoen aan de bijdrage (zonder vrijstelling) heeft tot gevolg dat uw kind  niet meegaat met schoolreis, schoolkamp etc.

Rekeningnummer: NL81Rabo0158006844 ten name van de Vereniging van Ouders van Basisschool de Wegwijzer te Winssen. Bij betaling gelieve de voornamen van uw kind(eren) te vermelden. 

Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met iemand van het bestuur van de oudervereniging.

Letticia Stolk, tel:  06-14230491 óf Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.