Agenda

Aan het eind van het schooljaar ontvangen alle oudste kinderen van het gezin de jaarkalender voor volgend schooljaar. Hier kunt u de activiteiten die we op voorhand hebben kunnen plannen terugvinden en bijvoorbeeld contactmomenten alvast in uw agenda zetten.

Via de app SchoolApp kunt u de kalender van school ook snel via bv. uw mobiele telefoon bekijken. Download de app en voeg school toe.

Klik hier voor de digitale versie van onze jaarkalender.

Over activiteiten die gedurende het schooljaar worden gepland, wordt u tijdig geïnformeerd. 

Entreetoets groep 7

Startdatum/tijd:
dinsdag 7 mei 2019
Einddatum/tijd:
vrijdag 10 mei 2019
Beschrijving:
Groep 7 werkt komende dagen aan de Entreetoets. De Entreetoetsen zijn onderdeel van het Cito Volgsysteem primair onderwijs.  De Entreetoets bestaat uit taken voor Taal en Rekenen. Daarnaast bevat de toets voor groep 7 het onderdeel Wereldoriëntatie. De kinderen maken komende periode elke dag een aantal onderdelen. De resultaten van de toets zijn een uitgangspunt voor het vervolg van de basisschool en geven een eerste indruk van de mogelijkheden na de basisschool. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl