Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot school.

Schoolgids

Scholen verschillen in de manier waarop men werkt, in wat kinderen leren en in de sfeer waarin ze spelen en werken. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.

Deze gids is bedoeld om u informatie te geven over de organisatie en werkwijze van onze school. U kunt lezen welke werkwijzen wij hanteren, welke doelen wij onszelf stellen en over het leefklimaat op De Wegwijzer.

De schoolgids is bedoeld voor ouders/ verzorgers die nu kinderen bij ons op school hebben, maar óók voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind(eren), onze toekomstige leerlingen. Zij kunnen hierin lezen waar we voor staan en wat zij van De Wegwijzer mogen verwachten.

Als u op- of aanmerkingen heeft over de schoolgids, geeft u deze dan door via dewegwijzer@oeverwal.nl Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij ze graag voor u beantwoorden.
De schoolgids is digitaal te lezen. Mocht u over een papieren versie willen beschikken, kunt u dit aangeven. 

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school aangeeft waar zij staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. 
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Oeverwal, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. 
Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat gaan we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. 
Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019) stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag blikken we steeds terug of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn.

Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Inspectierapport

Schooljaar 2016-2017 heeft stichting Oeverwal een vierjaarlijks onderzoek gehad van de inspectie van onderwijs. Tijdens dit vierjaarlijkse bezoek werd ook De Wegwijzer bezocht. Dit verificatieonderzoek ging over de standaarden didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. De eerste standaard kreeg een voldoende als beoordeling; de laatste twee standaarden werden beoordeeld met een goed.

Klik hier om het verslag van het vierjaarlijkse onderzoek te lezen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl