Home $ Het Team

Het Team

Het team van kindcentrum De Wegwijzer
Van links naar rechts:

Paula de Krijger, peuteropvang op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
Bianca Verweij, peuteropvang op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
Diana Kroes, vrijwilligster peutergroep
Marijn Schutten, leerkracht groep 1-2 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Menno Jeukens, leerkracht groep 6-7 op maandag tot en met vrijdag
Maaike Schook, leerkracht groep 3 op maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag
Maaike de Haan, schoolleider op maandag, dinsdag & donderdag
Karin Claassen, leerkracht groep 4-5 op maandag, dinsdag & donderdag en klachtencontactpersoon
Jesper Hesseling, leerkracht groep 8 op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
Amanda Perlo-Verbruggen, kinderopvang
Amy Kool, stagiaire pedagogisch medewerker kinderopvang
Fleur Perlo, kinderopvang & BSO
Priscilla Honders, kinderopvang
Natasja van Delft, directeur kinderopvang
Annemiek Hoksberg, kinderopvang & BSO

(met het nemen van de foto waren niet alle teamleden aanwezig)

Floor van Velthoven, leerkracht groep 4-5 op woensdag, donderdag & vrijdag
Ilona Kamoen, IB’er op dinsdag en donderdag en leerkracht groep 7-8 op woensdag
Hedria Maassen, leerkracht groep 1-2 op woensdag en donderdag
Odilia Janssen, kinderopvang & BSO
Agneta van Teffelen, kinderopvang & BSO
Chris Croonen, conciërge op de maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend