Home $ Leerlingenraad

Leerlingenraad

Praat mee……in de leerlingenraad

In onze leerlingenraad zitten kinderen vanaf groep 3. Uit elke groep wordt elk half jaar één leerling gekozen om zijn/haar groep te vertegenwoordigen. Uit groep 8 komen twee kinderen; de voorzitter en de notulist.

Kinderen in de leerlingenraad nemen deel aan een organisatie waarin ze een stem hebben namens de kinderen van De Wegwijzer. Onze leerlingenraad is op deze wijze betrokken bij de ontwikkelingen die er spelen. Zo krijgen ze meer inzicht in de organisatie en dragen ze een stukje verantwoordelijkheid.

Behalve onderwerpen bespreken, helpen ze mee in de organisatie van allerlei festiviteiten op school.

De leden van de leerlingenraad vragen voorafgaand aan de vergadering in de klas of er punten zijn voor de leerlingenraad. Deze punten worden dan tijdens de vergadering besproken. De leerlingenraad denkt dit schooljaar onder andere mee over regels & afspraken op het schoolplein, de ontwikkeling van het nieuwe groene schoolplein en het nieuwe logo van ons kindcentrum.
De kinderen van de leerlingenraad worden begeleid door een leerkracht.