Home $ Kinderopvang

Kinderopvang

Bij Kindcentrum De Wegwijzer biedt KION een kinderdagverblijf (kinderen 0-4 jaar), peutergroep (kinderen 2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen basisonderwijs en kinderopvang. Een van de aspecten hierin is dat we de thema’s met elkaar afstemmen.

Bij buitenschoolse opvang De Wegwijzer luisteren we goed naar de behoefte van elk kind. De pedagogisch medewerkers stemmen het programma af in overleg me de kinderen en samen gaan we opzoek naar nieuwe belevenissen. De kers op de taart is de prachtig aangelegde beleeftuin, waar kinderen naar kunnen grasduinen, klimmen en klauteren. De nabijgelegen uiterwaarden zijn perfect voor uitstapjes met de oudere kinderen.

De inrichting, het spelmateriaal en de begeleiding is er zo op ingericht dat kinderen hun verbeelding aanspreken en zich spelenderwijs ontwikkelen. Er is ook altijd ruimte voor rust en ontspanning.

Voor meer informatie over KION:
Kinderdagverblijf
Peutergroep
Buitenschoolse opvang

Of kom gerust een keertje kijken!