Home $ De peutergroep

De peutergroep

Op de peutergroep proberen wij de kinderen op een zo prettig mogelijke wijze met elkaar te laten spelen. Ze worden daarbij ondersteund en begeleid door de pedagogisch medewerksters, waarbij het sociale contact de hoogste prioriteit heeft. Op de peutergroep leren kinderen veel van elkaar, dit kunnen zowel positieve maar ook negatieve dingen zijn. Dit is allemaal onderdeel van de ontwikkeling die een kind doormaakt op een peutergroep.

Onze peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters, 2 pedagogisch medewerksters en een vrijwilligster. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van invalkrachten. Zowel de pedagogisch medewerksters als invalkrachten zijn gediplomeerd.

Jouw kind kan de peutergroep bezoeken vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Het heeft onze voorkeur om uw peuter 2 dagdelen te plaatsen in verband met het wennen op de groep. Er wordt gewerkt met een verticale groep, d.w.z. dat kinderen van verschillende leeftijden in dezelfde groep bij elkaar zitten.

Het is mogelijk dat jij en jouw kind kennis komen maken bij de peutergroep. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de pedagogisch medewerk(st)ers, nadat je bericht hebt gekregen dat jouw kind kan starten op de peutergroep. Je ontvangt dan tevens het informatieboekje van de peutergroep.

We zijn geopend op maandag-, dinsdag en donderdagochtend.

Bel ons gerust voor meer informatie!

Paula & Bianca
06-17116156
klik hier voor de website van Kion – peutergroep De Wegwijzer