Home $ Vereniging van Ouders

Vereniging van Ouders

De Vereniging van Ouders is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per zes weken waarbij ook altijd iemand van de medezeggenschapsraad en een of twee teamleden aanwezig zijn. De Vereniging van Ouders verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote VvO maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de vereniging.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de Vereniging van Ouders. Het lidmaatschap van de Vereniging van Ouders geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Wegwijzer. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Taken van de VvO

De belangrijkste taken van de Vereniging van Ouders zijn:

– Het organiseren van activiteiten
– Het organiseren van ouderavonden
– De belangen van de ouders te behartigen bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de Vereniging van Ouders een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Koningsspelen, kamp, schoolreisje traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld.
De bijdrage voor schooljaar 2018-2019 is € 37,50.

Bestuur

Het bestuur van de VVO bestaat uit de volgende personen:

Robert Boelhouwer (voorzitter) (telefoon 06-44901034)
Joost van Kuijk (secretaris) (telefoon 06-20295029)
Jacqueline van Benthem (penningmeester) (telefoon 0487-848796)
Matthijs Koppelaar (telefoon 06-50263089)

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar vvodewegwijzer@gmail.com