Home $ Documentatie

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot school.

Schoolplan

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school aangeeft waar zij staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Groeisaam, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.
Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat gaan we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023.
Op basis van ons vierjarige schoolplan stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag blikken we steeds terug of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn.

Het schoolplan is hieronder te downloaden.

 

Schoolplan De Wegwijzer 2019-2023

Inspectierapport

Schooljaar 2016-2017 heeft stichting Oeverwal (vanaf 1-1-’20 Stichting Groeisaam) een vierjaarlijks onderzoek gehad van de inspectie van onderwijs. Tijdens dit vierjaarlijkse bezoek werd ook De Wegwijzer bezocht. Dit verificatieonderzoek ging over de standaarden didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. De eerste standaard kreeg een voldoende als beoordeling; de laatste twee standaarden werden beoordeeld met een goed.

Het verslag van het vierjaarlijkse onderzoek is hieronder te downloaden.

 

Inspectierapport De Wegwijzer