Home $ De Kindcentrumgids

De Kindcentrumgids

Door op onderstaande link te klikken, kunt u de informatiegids van kindcentrum De Wegwijzer lezen. Deze gids is bedoeld om u informatie te geven over onze organisatie en werkwijze. U kunt lezen over welke manier van werken wij hanteren, welke doelen wij onszelf en de kinderen stellen en over het leefklimaat op De Wegwijzer. 

Kindcentrumgids De Wegwijzer

De informatiegids is bedoeld voor ouders en verzorgers (waar ouders vermeld staat, wordt ook verzorgers bedoeld) die kinderen bij ons op de peutergroep, de kinderopvang of op school hebben, maar óók voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind(eren). Zij kunnen hierin lezen waar we voor staan en wat zij van De Wegwijzer mogen verwachten. 

We hopen dat u na het lezen van deze gids vol vertrouwen voor kindcentrum De Wegwijzer kiest. Een plek waar we samen, ouders, kinderen én team, op weg zijn om wijzer te worden. Een plek waar uw kind zich vertrouwd, betrokken en veilig voelt en waar het zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. 

 We wensen u en uw kind een fijne Wegwijzertijd! 

 

Namens het team van kindcentrum De Wegwijzer 

Maaike de Haan (basisschool) 

Natasja van Delft (kinderopvang) 

Selma de Bruijne (peutergroep)