Home $ Vragenlijst Veiligheid leerlingen

Vragenlijst Veiligheid leerlingen

Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat kinderen de ruimte moeten krijgen om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, maar ook om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.

De wet Veiligheid op school verplicht school om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is verplichte monitoring. Daarmee houden we zicht op de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De inspectie houdt toezicht op deze monitoring.

De vragenlijst die we gebruiken voor deze monitoring is betrouwbaar en levert valide gegevens. De antwoorden van de vragenlijst moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe ervaren leerlingen de sociale veiligheid op school?
  • Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale veiligheid, zoals door pesten, geweld, discriminatie, et cetera?
  • Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school?

We gebruiken op school hiervoor de Vragenlijst Veiligheid Leerlingen (versie 2017) van WMK PO (Werken met Kwaliteit primair onderwijs).

De vragenlijsten worden ingevuld door ouders en/of leerlingen (anoniem).

Met behulp van deze lijst krijgen we inzicht in onder andere de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de kinderen. Zo kunnen we blijven doen wat goed gaat en aanscherpen wat beter kan.

Hieronder vind u de laatste uitslagen: